DNR

De Nieuwe Regeling

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De Nieuwe Regeling (DNR) stelt de algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw vast.

BNA en NLingenieurs hebben DNR ontwikkeld om uniforme en verzekerbare contractpraktijken te realiseren. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en dienen de belangen van architecten en opdrachtgevers. DNR kan worden gebruikt voor verschillende adviestaken van verschillende opdrachtgevers.

DNR is bedoeld voor alle bouwadviseurs die actief zijn op het gebied van ontwerp, advies en beheer: architecten, bouwers, installatieconsulenten, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, landmeters, industrieel ontwerpers, projectmanagers en (bouw) ontwikkelaars. .

DNR wordt gebruikt voor adviestaken, dus in principe niet geschikt voor projectontwikkeling en uitvoeringstaken. DNR is ook gebaseerd op Nederlandse regelgeving en is daarmee een Nederlandse regelgeving. Voor buitenlandse missies wordt aanbevolen om altijd te controleren of de DNR geschikt is. DNR (een deel van) kan in strijd zijn met de dwingende wetten van het betreffende land.

BNA-leden zijn niet verplicht DNR te gebruiken. BNA kan en kan haar leden of klanten niet dwingen bepaalde voorwaarden toe te passen. DNR komt echter tegemoet aan de wens van de opdrachtgever en architect om de standaardvoorwaarden te moderniseren.

DNR is in 2011 herzien

De reden is dat na het gebruik van DNR 2005 gedurende meerdere jaren het lijkt dat bepaalde regelgeving beter kan worden geformuleerd. Daarnaast lijkt het noodzakelijk het aansprakelijkheidssysteem uit te breiden. Door wijzigingen in de regelgeving zijn in 2013 kleine aanpassingen gedaan (artikel 56 DNR 2011).

Standaardtaakbeschrijving (STB)

De DNR-verklaring is van toepassing op contracten tussen opdrachtgevers en architecten en adviseurs. Contracten moeten ook de specificaties bevatten van het werk waarop ze betrekking hebben. Voor het specificeren van bouwkundige en adviserende taken ontwikkelden BNA en NLingenieurs - in samenwerking met NVTL (Nederlandse Tuin- en Landschapsvereniging) - een handige tool: Standaardtaakbeschrijving (STB).

Met behulp van STB kunnen ontwerp- en adviestaken in bouwprojecten duidelijk worden verdeeld, geciteerd en gecontracteerd. De STB is bedoeld voor gebruik in combinatie met DNR, maar kan ook zelfstandig worden gebruikt.

Achtergrond DNR

Een initiatief uit 2000

De DNR kent z’n oorsprong in een initiatief uit 2000 van de BNA en de ONRI (nu NLingenieurs) om een nieuwe regeling te ontwikkelen voor voor de relatie tussen opdrachtgever en adviseur. Aanleiding was het feit dat verschillende disciplines steeds vaker vroegtijdig bij een project werden betrokken om samen op te trekken met als doel een geïntegreerd ontwerp te realiseren.

De gezamenlijke nieuwe regeling verving de SR ’97 voor de architecten en de RVOI 2001 voor de raadgevend ingenieurs. Tot die tijd moest de opdrachtgever twee regelingen – de SR ’97 en de RVOI 2001 – gebruiken.

Verder waren bij de totstandkoming van de regeling de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI), de Vereniging van samenwerkende architecten en bouwadviseurs (SAB) en de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) betrokken.

DNR is in 2011 herzien. De reden is dat na het gebruik van DNR 2005 gedurende meerdere jaren het lijkt dat bepaalde regelgeving beter kan worden geformuleerd. Daarnaast lijkt het noodzakelijk het aansprakelijkheidssysteem uit te breiden. Door wijzigingen in de regelgeving zijn in 2013 kleine aanpassingen gedaan (artikel 56 DNR 2011).

Reserveer een proefperiode

Neem de proef op de som en reserveer een proefperiode!