ILS-configurator

BIM werkzaamheden zijn niet in de DNR-STB opgenomen terwijl het aantal projecten waarbij er digitaal wordt samengewerkt snel toeneemt. Algemene afspraken hierover worden in de meeste gevallen vastgelegd in de BIM Basis ILS (informatie LeveringsSpecificatie), de meest breed gedragen BIM-standaard in Nederland.